Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Zittingsplaats

Meer

Beschikbaarheid

RFR

2.512 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
2.512 rechterlijke uitspraken gevonden.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 6-8-2019
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Minderjarige is onder toezicht gesteld en met een machtiging tot uithuisplaatsing in een pleeggezin geplaatst. In een bodemprocedure waarin de gecertificeerde instelling...
Datum uitspraak: 30-7-2019
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Was 104-jarige gehandicapte dame in staat een testament te maken? Hof geeft bewijsopdracht inzake wilsbekwaamheid en of erflaatster in staat was zelfstandig haar wil te bepalen...
Datum uitspraak: 17-7-2019
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vervangende toestemming voor erkenning t.b.v. vrouwelijke levensgezel van de geboortemoeder (art. 1:204 lid 4 BW). Kan sprake zijn van instemming door levensgezel wanneer de...
Datum uitspraak: 30-7-2019
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ouderlijk vruchtgenot. Wezenpensioen
Datum uitspraak: 26-6-2019
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

IPR huwelijksvermogensrecht. Eerste huwelijksdomicilie. Toepasselijk recht.
Datum uitspraak: 19-7-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Procesrecht. Herroeping beschikking i.v.m. gepleegd bedrog (art. 382, onder b, Rv). Cassatieberoep ingesteld na einduitspraak in het heropende geding. Ontvankelijkheid cassatieberoep...
Datum uitspraak: 19-7-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet Bopz. Klacht op de voet van art. 41 Wet Bopz tegen beperking bewegingsvrijheid door intrekking 'tuinpas' (art. 40 lid 3 Wet Bopz). Ontvankelijkheid klacht. Is sprake van beperking...
Datum uitspraak: 19-7-2019
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

IPR. Procesrecht. Schorsing en hervatting van het geding na overlijden procespartij die onder tutela (curatele) was gesteld. Bewijskracht Spaanse authentieke akte van erfrecht....
Datum uitspraak: 12-7-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Procesrecht. Wet Bopz. Toetsing na cassatie en verwijzing van verzoek om machtiging: ex tunc of ex nunc? Kan machtiging ook worden verleend na verstrijken geldigheidsduur? Enkelvoudig...
Datum uitspraak: 11-7-2019
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vervangende toestemming erkenning, omgangsrecht; art. 1:204 lid 3, onder b, BW en artikel 1:377 a BW; Ontvankelijkheid met betrekking tot verzoek vervangende toestemming tot erkenning en...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature