Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

RFR

18 Rechterlijke Uitspraken

18 Hoger beroep kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Echtscheidingsconvenant. Artikel 1 EEX-Verordening (herschikt). Toepassingsgebied: “huwelijksvermogensrecht”. Artikel 24 EEX-Verordening (exclusieve bevoegdheid);...
Datum uitspraak: 10-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Moeder vordert betaling schoolgeld internationale school. Hoger beroep tegen oordeel dat dit in de kinderalimentatie vervat is. Hoger beroep verworpen omdat inmiddels...
Datum uitspraak: 13-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Nakoming omgangsregeling. Gevolgen verbonden aan niet meewerken aan mediation. Houding vrouw noopt tot oplegging dwangsom.
Datum uitspraak: 2-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Afstemmingsregel
Datum uitspraak: 16-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Executiekortgeding. Ingangsdatum van wettelijke indexering in geval van gewijzigde alimentatie. Hof neemt afstand van HR 14 maart 1980, NJ 1980.
Datum uitspraak: 4-6-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Pensioenafstorting in strijd met de continuïteit van de onderneming. De fiscale aspecten van pensioenafstorting in eigen beheer.
Datum uitspraak: 14-1-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vervangende toestemming voor een uitgebreide obductie en toxicologisch onderzoek in het lichaam van een overledene wier doodsoorzaak niet precies vaststaat.
Datum uitspraak: 10-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering van vader tot inschrijving van kind op andere school dan Montessorischool afgewezen. Reikwijdte van art. 1:247 BW.
Datum uitspraak: 4-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding inzake omgang. Kostenveroordeling.
Datum uitspraak: 18-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

[appellant] heeft ter toelichting op de grieven aangevoerd dat het gebruikelijk is dat bij een procedure tussen gewezen echtgenoten de proceskosten worden gecom-penseerd. Hij heeft...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature