Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

RFR

254 Rechterlijke Uitspraken

254 Eerste aanleg - enkelvoudig uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-12-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding, Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Verknochtheid aanspraak op ontbindingsvergoeding. In hoeverre resterende ontslagvergoeding nog aanwenden voor uitkering tot...
Datum uitspraak: 5-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep op artikel 3:45 BW (pauliana). Tegen een van beide gedaagden is verstek verleend. De door de wel verschenen gedaagden gevoerde verweren werken niet in het voordeel van de...
Datum uitspraak: 19-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Geschil tussen erfgenamen (twee kleinzonen) over de vraag of een woonhuis tot de nalatenschap behoort. Erflater heeft bij leven de economische eigendom van een woonhuis aan...
Datum uitspraak: 21-9-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ogv artikel 1:400 lid 2 BW is slechts die v óórhuwelijkse overeenkomst rechtsgeldig die een bijdrage in het levensonderhoud vaststelt op een bedrag dat overeenkomt met of hoger is dan...
Datum uitspraak: 10-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding. Convenant waarin de vermogensrechtelijke gevolgen van de scheiding zijn geregeld, bevat clausule die ontbinding of vernietiging van het convenant uitsluit. De man wil het...
Datum uitspraak: 26-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

IB/PVV. Hypotheekrente van op de woning rustende aflossingsvrije hypothecaire leningen niet aftrekbaar, omdat deze door eiser geërfde woning pas op 1 mei 2013 voor eiser geldt als eigen...
Datum uitspraak: 23-3-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Boek 1 BW - ontkenning vaderschap - Surinaams recht v toepassing. Dit recht kent niet aan de moeder de mogelijk toe tot ontkenning. Vanwege strijd met Nederlandse openbare orde en met...
Datum uitspraak: 23-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Contractuele partneralimentatie (overeenkomst tussen ongehuwden/ ongeregistreerden). Vaststelling partneralimentatie door handelskamer van de rechtbank. Rechtbank Rotterdam wijkt af van...
Datum uitspraak: 13-1-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling behoefte kinderen bij hoog gezinsinkomen (€ 11.347 per maand). Beoordeling bijzondere verhouding stiefouder t.o.v. kinderen. Verdeling draagkracht bij samengesteld gezin
Datum uitspraak: 27-10-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De man toont zijn stelling dat hij niet in staat is betaalde arbeid te verrichten onvoldoende aan. Gelet op het arbeidsverleden en de leeftijd van de man, wordt hem een redelijke termijn...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature