Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2015:187
Hoge Raad, 14/04966

Inhoudsindicatie:

Wet Bopz. Voorlopige machtiging, art. 2 Wet Bopz. Geneeskundige verklaring, art. 5 lid 1 Wet Bopz; geval dat betrokkene niet meewerkt aan het onderzoek. Oordeel dat psychiater heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om vereiste onderzoek te doen plaatsvinden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug